کوپلینگ انشعابی ناف فلنج

BRANCHED COUPLING

کوپلینگ انشعابی

کوپلینگ انشعابی

DN:50-3000 mm | PN: 10-25 bar

کوپلینگ را جهت اتصال لوله در زیر خاک ویا بر روی سطح خاک با رعایت مشخصات فنی زیر می توان استفاده نمود. با اسـتفاده از سیستم کـوپلینـگ نهـرآب، دیگر نیـازی به رزوه، کونیـک، جـوشـکاری کـردن و فـلـنج گذاری بـر سـر لـولــه ها نخـواهـد بـود و مشکلات ناشـی از انقباض و انبساط طـولی در خطوط لولـه به روی این اتصال بر طرف می شود.

شرکت نهرآب گستر اشتهارد با ایجاد تحول جدید در تولید اتصالات و با توجه به بازارهای جهانی و پتانسیل های موجود اقدام به تولید اتصالات چند منظوره جهت کاهش هزینه پروژه ها و سرعت نصب نموده که یکی از این محصولات کوپلینگ انشعابی ناف فلنج می باشد، که جهت انشعابات فرعی و نصب شیر هوا در خطوط لوله های فولادی، چدن داکتیل تایتونی، GRP، پلی اتیلن، آزبست سیمان و... به کار برده می شود.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar