اتصالات

Fittings / Flanges
Dismantling Joint
F1
F2
F3
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 64 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 64 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 64 bar
Adaptor Flange
Adaptor Flange
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 40 bar
Expansion Joint
Expansion Joint
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 64 bar
Coupling
Straight Coupling
Coupling With Branch
Stepped Coupling
Socked Coupling
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 25 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 25 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 25 bar
DN: 50 – 300 mm
PN: 10 – 25 bar
Socked Stepped Coupling
DN: 50 – 300 mm
PN: 10 – 25 bar
Flap Valve
Flap Valve
DN: 50 – 2000 mm
PN: 6 – 40 bar
Multipurpose Fitting
Double Socket Elbow
Socket & Spigot Elbow
Double Socket Tee
Flange Spigot
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 25 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 25 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 25 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 10 – 25 bar
Steel Butt welding & Flanged Fitting
Short Radius Fabric
Fabricated Elbow
Fabric Flange Elbow
Flange Tee
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 63 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 63 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 63 bar
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 63 bar
Reducer
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 63 bar
Steel Flanges
Slip – on
Welding Neck
Socket Welding
Threaded
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 100 bar
ANSI B16.5 Class 150 – 900
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 100 bar
ANSI B16.5 Class 150 – 900
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 100 bar
ANSI B16.5 Class 150 – 900
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 100 bar
ANSI B16.5 Class 150 – 900
Lap Joint
Blind
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 100 bar
ANSI B16.5 Class 150 – 900
DN: 50 – 3000 mm
PN: 6 – 100 bar
ANSI B16.5 Class 150 – 900