شیرآلات چدنی و فولادی

LIST OF VALVES

The Nahrab Gostar is a group of manufacturer of Valves Fittings Composite

0
Manufactures
+ 0
Years Experience

تولیدی نهرآب گستر اشتهارد شیرآلات لیست

شیر چاقویی

 شیر چاقویی

DN: 50-600 PN: 6-10

شیر کشویی زبانه فلزی

 شیر کشویی زبانه فلزی

DN: 50-300 PN: 25-40

شیرهای کشویی

1

شیر پروانه ای ویفری

 شیر پروانه ای ویفری

DN: 50-200 PN: 6-16

شیرهای پروانه ای

2

شیر یکطرفه دریچه ای

 شیر یکطرفه لولایی

DN: 50-300 PN: 10-16

شیر یکطرفه وزنه ای

 شیر یکطرفه وزنه ای

DN: 150-2000 PN: 10-40

شیرهای یکطرفه

3

شیر کنترل پمپ

 شیر کنترل پمپ

DN: 50-1000 PN: 10-40

شیر فشار شکن

 شیر فشار شکن

DN: 50-1000 PN: 10-40

شیرهای کنترل اتوماتیک

4

شیر کنترل سطح

 شیر کنترل سطح

DN: 50-1000 PN: 10-40

شیر قطع کن اضطراری

 شیر قطع کن اضطراری

DN: 50-1000 PN: 10-40

شیر اطمینان

 شیر اطمینان

DN: 50-1000 PN: 10-40

شیر کنترل دبی

 شیر کنترل دبی

DN: 50-1000 PN: 10-40

 

شیر گلوب

 شیر گلوب

DN: 200-1000 PN: 10-40

شیر گلوب سوپاپی

 شیر گلوب سوپاپی

DN: 50-200 PN: 10-25

 شیر هاول بانگر

DN: 500-2000 PN: 10-25

شیر سوزنی

 شیر سوزنی

DN: 200-2000 PN: 10-25

شیرهای  کنترلی دستی

5

شیر توپی

 شیر توپی

DN: 80-2000 PN: 10-40

شیر غلافی

 شیر غلافی

DN: 400-2000 PN: 10-25

 

شیر هوای خلاء شکن

 شیر هوای خلاء شکن

DN: 100-1000 PN: 10-63

شیر هوای فاضلابی

 شیر هوای فاضلابی

DN: 50-200 PN: 6-16

شیرهای هوا

6

شیر آتش نشانی دفنی

 شیر آتش نشانی دفنی

DN: 50-600 PN: 10-25

شیرهای آتش نشانی

7