سه راه و چهار راه برابر

STEEL BUTTWELDING FLANGED FITTINGS

سه راه برابر

سه راه و چهار راه برابر

DN:50-3000 mm | PN: 6-63 bar

سه راه و چهار راه های برابر شرکت نهرآب گستر اشتهارد بصورت فابریک مطابق جدول زیر (استاندارد ANSI/ASME B16.9) در دو نوع فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند.

DN: 50 - 50
mm
PN: 6 - 6
Bar