DISMANTLING JOINT F2

اتصال قابل پیاده کردن F2

اتصال قابل پیاده کردن F2

DN:50-3000 mm | PN: 10 - 63 bar

هنـگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسـب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جداکردن شیرها از خط لوله باشد، می توان باکوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

DN: 50 - 50
mm
PN: 10 - 10
Bar

هنـگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسـب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جداکردن شیرها از خط لوله باشد، می توان باکوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

 

Item No

Name

Material

1

Socket

ST37-2 or Ductile Iron

2

Spigot

ST37-2 or Ductile Iron

3

Mid. Ring

ST37-2 or Ductile Iron

4

Gasket

NBR or EPDM

5

Bolts & Nuts

Galvanized steel

به زودی نقشه های فنی این شیر قابل دانلود می باشد.