شیر یکطرفه وزنه ای

CHECK VALVE TILTING DISK

شیر یکطرفه وزنه ای

شیر یکطرفه وزنه ای

DN:150-2000 mm | PN: 10-40 bar

شیرهای یکطرفه وزنه ای در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و خام و همچنین سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتیگراد به کار برده می شوند. در صورت بیشتر شدن فشار برگشت از فشار رفت، جریان به طور کامل با بسته شدن دیسک قطع می شود. تنظیم سرعت باز و بسته شدن بدون نیاز به توقف جریان در خطوط لوله و به راحتی با جابجا کردن وزنه های موجود بر روی اهرم آن صورت می گیرد و همچنین موقعیت اهرم همواره نشان دهنده حالت و درصد بازشدگی شیر می باشد. لذا در اماکنی چون ایستگاه های پمپاژ ، استفاده از این نوع شیر یکطرفه موجب می شود به سهولت تشخیص داد که از هر پمپ و هر انشعاب در چه حدی جریان در حال گذر می باشد. این شیرها سرعت بسته شدن بیشتری نسبت به شیرهای لولایی دارند.

DN: 150 - 150
mm
PN: 10 - 10
Bar