شیر گلوب

GLOBE VALVE

شیر گلوب

شیر گلوب

DN:200-1000 mm | PN: 10-40 bar

شیر گلوب یک شیر مسدود کننده است که دارای نشیمنگاه فلزی بوده و برای قطع و وصل سیالات مناسب می باشد. از این نوع شیر می توان در تاسیسات آب سرد و گرم، بخار، سیالات غیر خورنده، تا دمای 180 درجه سانتیگراد استفاده نمود.

DN: 200 - 200
mm
PN: 10 - 10
Bar