زانو فابریک در زوایای مختلف

STEEL BUTTWELDING FLANGED FITTINGS

زانوی فابریک شعاع کوتاه

زانو فابریک در زوایای مختلف

DN:50-3000 mm | PN: 6-63 bar

زانو های فابریک شرکت نهرآب گستر اشتهارد مطابق استاندارد ANSI/ASME B16.9 در دو نوع فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند.

DN: 50 - 50
mm
PN: 6 - 6
Bar